Coronavirus
15 maart 2020

Coronavirus – update 15 maart 2020

 

Naar aanleiding van de berichtgeving hedenmiddag inzake de aanvullende maatregelen (sluiting scholen) ter bestrijding van het nieuwe Coronavirus (COVID-19) hierbij een update hoe we hier bij kom Leren mee omgaan.

 

Scholen gesloten

De sluiting van alle scholen, waaronder de scholen voor primair onderwijs behorende tot kom Leren, geldt vooralsnog tot en met 6 april 2020. Dit betekent dat met ingang van maandag 16 maart 2020, alle scholen van kom Leren gesloten zijn. Een ingrijpende, maar absoluut noodzakelijke maatregel. 

 

Cruciale beroepsgroepen

Voor kinderen waarvan beide ouders in cruciale beroepen werken, zullen onze scholen in overleg met kinderopvangorganisaties gaan zorgen voor de opvang op school. Meer informatie over wie tot de cruciale beroepen hoort kunt u hier lezen.

 

Middels een bericht aan alle ouders hebben wij ouders behorende tot deze doelgroep reeds verzocht om zo spoedig mogelijk per telefoon, SchouderCom of e-mail in contact te treden met de schoolleiding zodat er verdere afspraken gemaakt kunnen worden. Ook voor de kinderen van de ouders in cruciale beroepen geldt echter dat zij thuis moeten blijven bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Voorts nemen onze medewerkers ook verdere afstand in acht en dat betekent dat ouders in de cruciale beroepen hun kind afzetten bij de ingang van de school en dat zij niet meer mee naar binnen komen. Contact met onze medewerkers gebeurt in eerste instantie enkel telefonisch. Mocht een gesprek op de schoollocatie nodig zijn dan kan dat alleen op afspraak en na goedkeuring van de directie.

 

Enige vorm van (afstands)onderwijs

De komende dagen zal op alle scholen tevens ingezet worden op het verzorgen van enige vorm van  (afstands)onderwijs voor alle kinderen. Ouders worden hierover zo spoedig mogelijk door het team van school geïnformeerd.

 

 

Overige richtlijnen

Verder houden alle medewerkers van kom Leren het volgende in acht:

  • Samenkomsten met externen wordt zoveel als mogelijk vermeden.
  • Deelname aan externe werk gerelateerde bijeenkomsten wordt zoveel als mogelijk vermeden.
  • Sociale contacten die de wederzijdse gezondheid kunnen beïnvloeden worden zoveel als mogelijk vermeden.
  • Fysiek contact wordt geminimaliseerd.
  • Alle bijeenkomsten met ouders, ouderraden, mr- / gmr-vergaderingen en directievergaderingen worden tot nader order uitgesteld. Communicatie over belangrijke thema’s zal op een andere wijze georganiseerd worden.
  • Met de partijen die bij onze scholen de kinderopvang verzorgen maken we nadere afspraken over de mogelijke opvang van kinderen waarvoor ouders geen opvangmogelijkheid hebben. Voor deze ouders gelden dezelfde richtlijnen als voor de ouders van de cruciale beroepen.

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden op:

  • De website van de GGD Zuid-Limburg.
  • De website van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).
  • De website van de Rijksoverheid.
  • Specifieke informatie voor het onderwijs op de daarvoor ingerichte webpagina van de Rijksoverheid.

Ook kunt u bellen naar het landelijke informatienummer 0800-1351.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren